Psykologiset tutkimukset

Joskus vointiin vaikuttavien tekijöiden selvittelyä helpottaa yksilöpsykologisten tutkimusten teko. Niiden avulla voidaan mm. edesauttaa psykiatrista diagnostiikkaa, selvittää koulu- ja opiskeluvalmiuksia, tai kartoittaa muita toimintakykyä haastavia sekä tukevia yksilön ominaisuuksia. Laajat tutkimukset pitävät usein sisällään monin eri menetelmin kerättyä tietoa, kuten haastatteluja, kyselyitä ja testejä. Tutkimuksista laaditaan aina kirjallinen yhteenveto, ja ennen kaikkea niiden on tarkoitus olla apuna jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Parhaimmillaan tutkimukset antavat tärkeää lisätietoa siitä, miten esimerkiksi lapsen ympärillä olevat aikuiset voisivat toimia entistä paremmin lapsen kehityksen tukemiseksi. Mikäli pohdit omaa tai lapsesi tutkimustarvetta, varaa rohkeasti aika, niin voimme yhdessä miettiä parasta etenemistapaa asian ratkaisemiseksi.

Teen myös ADHD-diagnostiikkaan ja muihin neuropsykiatrisiin oireisiin liittyviä tutkimuksia, mutta itse diagnoosin mahdollinen asettaminen on aina lääkärin tehtävä. Huolellinen psykologin tekemä tutkimus voi kuitenkin olla suureksi hyödyksi diagnostiikkaa tekevälle lääkärille.

Lääkärin lähetteellä psykologin tutkimuksista on mahdollista saada Kela-korvausta. Aiheesta voit lukea lisää Kelan sivuilta.