Seksuaalineuvonta

Kuva: Heli Mattila

Seksuaalisuus on monisäikeisesti osa ihmisyyttä ja yksilön hyvinvointia. Se vaikuttaa moneen asiaan, ja on toisaalta myös alue, joka kärsii herkästi psyykkisen kuormituksen tai vaikka fyysisen sairauden seurauksena. Hyvin tavallisia vastaanotolle hakeutumisen syitä ovat esimerkiksi haluttomuus, halujen eriparisuus, sairauden ja elämänmuutosten vaikutus seksuaalisuuteen, sekä pohdinnat seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyen.

Seksuaalisuuden huomiointi on luonteva osa psykologin työtäni, ja olen kouluttautunut myös seksuaalineuvojaksi. Neuvonta-sanasta huolimatta vastaanotolla ei kuitenkaan tälläkään osa-alueella painotu ohjeiden antaminen, vaan aivan kuten psykologin vastaanotolla tavallisestikin, pyritään mieltä askarruttaviin asioihin löytämään ratkaisuja yhdessä pohtien.

Vastaanottoihin ei koskaan kuulu fyysistä kanssakäymistä.

Seksuaalisuuden saralla olen perehtynyt erityisesti lapsikohteiseen kiinnostukseen ja seksuaalirikollisuuden (myös uusintarikollisuuden) ennaltaehkäisyyn. Tästä voit lukea lisää kohdista Uusi suunta -ohjelma ja Turun SeriE-verkosto.