Turun SeriE-verkosto

Olen mukana vetämässä Turun SeriE-verkostoa, jonka tarkoituksena on edistää seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä. Toiminnassa pyritään lisäämään viranomaisten tietämystä lapsikohteisesta seksuaalisuudesta, tukemaan THL:n suositusten mukaisten hoitopolkujen toteutumista, sekä auttamaan potentiaalisia lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöitä löytämään asianmukaisen avun piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös rikoksista jo tuomitut ja epäillyt kuuluvat kohderyhmäämme. Verkoston toiminnassa on mukana mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta, Turun lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö, poliisi, sekä nk. kolmannen sektorin toimijoita, kuten Turun ensi- ja turvakoti sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö.

On tärkeää tiedostaa, että läheskään kaikki lapsikohteisesti suuntautuneet henkilöt eivät koskaan syyllisty seksuaalirikokseen, eivätkä kaikki lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöistä ole pedofiileja. Oma seksuaalinen suuntautuneisuus voi kuitenkin herättää voimakasta ahdistusta, eikä usein ole helppoa löytää tahoa, jonka kanssa uskaltaisi aiheen ottaa puheeksi.

Suomi on jo vuonna 2011 sitoutunut nk. Lanzaroten sopimuksella järjestämään asianmukaisia palveluita tälle kohderyhmälle, mutta toistaiseksi palveluita on julkisella puolella ollut hyvin vaikea saada. THL on 1/2021 julkaisemassaan raportissa luonut mallin julkisen sektorin hoitopoluista, mutta käytännön tasolla tämä ei vielä näy kuntien palveluissa. Toistaiseksi palveluita on Turun seudulla saatavilla lähinnä yksityissektorilta. Lista Turun alueen yksityisitä palveluntarjoajista löytyy tästä linkistä. Listalta löytyvien ammattilaisten vastaanotolle hakeutuja voi luottaa siihen, että kohtaaminen näissä asioissa on asianmukaista.

Toimimme osana valtakunnallista SeriE-verkostoa, josta voit lukea lisää tästä linkistä.