Uusi suunta -yksilökuntoutusohjelma®

Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn

Uusi suunta® on tutkittuun tietoon pohjautuva, Rikosseuraamuslaitoksen kehittämä yksilökuntoutusohjelma.

Ohjelma on suunnattu niille, jotka ovat saaneet tuomion seksuaalirikoksesta, tai ovat huolissaan mahdollisuudestaan syyllistyä seksuaalirikokseen esimerkiksi lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnostuksestaan johtuen.

Ohjelman tavoitteena on lisätä asiakkaan valmiuksia mielekkääseen ja tasapainoiseen elämään sellaisin keinoin, joista ei ole haittaa itselle eikä muille. Niin kutsutusta eheyttämisestä ohjelmassa ei ole kyse.

Ohjelma sisältää 16 tapaamista, joista kuhunkin varataan aikaa 60 - 90 minuuttia. Ohjelman soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti aina vähintään yhdellä tutustumiskäynnillä ennen ohjelman aloittamista.

Yksikään ajatus, tunne tai mieltymys ei ole laiton. Niistä kaikista voi huoletta kertoa psykologin vaitiolovelvollisuuteen luottaen. Jotkin harvat teot tai niiden suunnittelu kuitenkin jäävät salassapitovelvollisuuden ulkopuolelle. Terveydenhuollon ammattihenkilön velvoitteista vaitioloon ja ilmoituksiin liittyen voit lukea esim. täältä Valviran sivustolta.